Investicija v energetsko sanacijo hotela center

Naziv operacije: Investicija v energetsko sanacijo ECO hotela center***

Glavni cilj/namen operacije: Izboljšava energetske in snovne učinkovitosti stavbe

Z ukrepi želimo zmanjšati energijski in okoljski vpliv na okolico in tudi s tem povezane stroške.

Z sanacijo se bistveno poveča delež obnovljivih virov energije. Nameščena je nova sodobna toplotna črpalka zrak/voda, ki skrbi za samostojno ogrevanje dela objekta v prehodnem obdobju in ob manjši zasedenosti v zimski sezoni.

Za dodatno oskrbo sob s hlajenjem in ogrevanjem v delu hotela, je vgrajen sistem zrak/zrak, ki ga bo možno zagnati individualno za posamezno sobo.

Vsi radiatorji so opremljeni s termostatskimi ventili, tako da je mogoče nastaviti in vzdrževati ustrezno temperaturo po prostorih.

Občutno zmanjšanje porabe energije je dosežen tudi z zamenjavo svetilk. Nova osvetlitev je izvedena z LED sijalkami in LED trakovi.

Skrb za pitno vodo in zmanjševanje porabe pitne vode je bil predmet razmišljanja in tudi ukrepov. Zavedamo se dobrine, ki jo imamo in želimo sodelovati v skrbi za ohranjanje te neprecenljive danosti.

Primarno se je z regulatorjem tlaka reguliralo vstopni tlak vode iz omrežja v objekt. Vgrajeni so varčni kotlički, na pipah so montirani perlatorji, vgrajene so varčne tuš ročke – vendar vse v spoštovanju do uporabnika tako, da omogoča še vedno vse potrebno udobje.

Zaposlene in goste želimo spodbuditi in vključiti v sistem učinkovitega ločevanja odpadkov, ki ima za cilj prehod v zeleno gospodarstvo. Izvedli bomo predvsem ukrepe v smeri preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in šele na končni stopnji ukrepe recikliranja. Porabo odpadkov se bo zmanjševalo predvsem z zmanjšanjem vstopne embalaže v hotel ter uporaba embalaže za ponovno uporabo, povratne embalaže ipd.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.